Gabriel Wikström: Barn och unga som tvångsvårdas är en särskilt utsatt grupp

Vi ställde några frågor till folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström om varför regeringen har bestämt sig för att låta utreda tvångsåtgärder mot barn.

 

Varför tycker du att det är viktigt att se över tvångsåtgärder mot barn?

– Att bli utsatt för tvångsåtgärder är bland det mest integritetskränkande som kan ske i det enskilda barnets liv och det gör kraven på rättssäkerhet mycket höga. Lagen ska vara det yttersta skyddsnätet för barn i mycket utsatta situationer och det är därför hög tid att vi ser över användningen av tvångsåtgärder i barn- och ungdomspsykiatrin.

Varför prioriteras det just nu, tvångsåtgärder mot barn har ju funnits med i lagstiftningen sedan 1991?
– Jag tror att det är viktigt att kontinuerligt se över lagstiftningen så att den är aktuell och anpassad efter dagens situation. Det här är ett område där vi har fått kritik från flera håll så jag skulle säga att det är hög tid att se över den här lagstiftningen. Detta är ett led i regeringens arbete med att förbättra vården i stort.

Varför begränsas utredningen till att gälla bara barn, varför inte vuxna också?

– Barn och unga som tvångsvårdas är en särskilt utsatt grupp och det är viktigt med ett starkt skydd och stöd från samhället. Idag varierar andelen tvångsåtgärder kraftigt mellan landsting och regioner men också mellan flickor och pojkar. Målet med uppdraget vi nu ger är att stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten, och att skapa ett regelverk där tvångsåtgärder mot barn och unga används i minsta möjliga mån

Under 2015 uppmanades Sverige av FN:s Barnrättskommitté att förbjuda tvångsåtgärder mot barn. Måste Sverige göra som FN säger?

– Kritiken från FN:s barnrättskommitté är givetvis allvarlig och en av huvudorsakerna till att tilläggsdirektiven skrevs. Nu återstår det att se vad utredningen kommer fram till.

Utredningen kommer använda sig av en expertgrupp bestående av personer som själva utsatts för tvångsåtgärder inom psykiatrin som barn, hur ser du på det?
– Det står utredningen fritt att själva sätta samman en lämplig expertgrupp, och det ska jag egentligen inte tycka någonting speciellt om alls.  Men det är givetvis bra och viktigt att personer som själva utsatts för tvångsvård kommer till tals, deras erfarenheter och synpunkter är viktiga.

När utredningen är klar i december 2017, vad händer då, vad är nästa steg?
– Då kommer utredningens förslag remitteras, så att olika instanser får möjlighet att tycka till om förslagen. Sen tar regeringen ställning till förslagen och tar fram en proposition som lämnas över till riksdagen, förutsatt att man anser att lagen ska ändras.