Sekretariatet

10 miljoner för att motverka psykisk ohälsa bland asylsökande och nyanlända barn och unga

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att fördela 10 miljoner kronor till ideella organisationer som arbetar med förebyggande och främjande verksamhet för att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga som är asylsökande eller nyanlända.

Med bidraget vill regeringen förstärka och komplettera de insatser, som kommuner, landsting och statliga myndigheter redan gör för att förebygga psykisk ohälsa bland de barn och unga som kommer till Sverige.

– Barn och unga som flyr till vårt land befinner sig i en väldigt utsatt och svår situation. Vi vet att ideella organisationer runt om i landet gör ett jätteviktigt arbete för den här gruppen, inte minst inom området psykisk hälsa. De här pengarna möjliggör att de kan fortsätta utveckla sitt arbete och stötta de här grupperna, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Läs hela pressmeddelandet här