Blog

Satsningar på förbättrad psykisk hälsa viktigt uppdrag för Folkhälsomyndigheten 2018

Regeringen fortsätter att stärka arbetet med psykisk hälsa och ger Folkhälsomyndigheten flera uppdrag för 2018 i myndighetens regleringsbrev. De ska bland annat utveckla samordningen av det nationella arbetet inom området psykisk hälsa, stödja kunskapsutvecklingen och fördela pengar till ideella organisationer för att motverka psykisk ohälsa. Satsningarna är tänkta att vara…...

Läs mer

1414 miljoner kronor för en bättre psykisk hälsa och psykiatri

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting beslutade på torsdagen om en ny överenskommelse för insatser inom området för psykisk hälsa under 2018. Genom överenskommelsen fördelas merparten av såväl de budgetsatsningar som presenterats i år som tidigare år på detta område, och bygger på den budgetöverenskommelse regeringen slutit med Vänsterpartiet. Överenskommelsen…...

Läs mer

Konferenser – vem är de till för?

Just nu svämmar mailkorgen över av konferensinbjudningar. Inget ämne är för litet eller för stort för att tarva en konferens tycks det. Avsändarna är alla tänkbara, myndigheter (som ofta fått i uppdrag att ordna just en konferens), intresseorganisationer, högskolor, privata konferensanordnare. Föreläsarna är mer ofta ungefär desamma. I mitt jobb…...

Läs mer

Psykiatrisk diagnostik är svår och inte naturvetenskaplig

Sven Román, överläkare, specialist i barn och ungdomspsykiatri. I mitt förra blogginlägg, Att härbärgera ångest, skrev jag om att de som arbetar inom psykiatrin måste ha denna förmåga. Att kunna härbärgera ångest är en förutsättning för att bli en bra behandlare. De läkare som inte kan detta riskerar att överdiagnostisera…...

Läs mer