Blog

Asylsökande erbjuds inte hjälp för psykisk ohälsa

Endast 25% av de asylsökande tillfrågas om sin psykiska hälsa och flera vårdcentraler nekar dem vård för psykisk ohälsa. Det visar en ny rapport från Läkare utan gränser. Den ovissa livssituation som flyktingar befinner sig i påverkar deras psykiska hälsa negativt, visar Läkare utan gränsers nya rapport Ett liv i…...

Läs mer

”Arbetet med barn och ungas psykiska ohälsa måste förstärkas”

På onsdagens möte i Västra Götalandsregionens psykiatriberedning presenterades en uppföljning om hur regionens vårdcentraler tar hand om barn och unga med psykisk ohälsa. I uppföljningen har antal besök hos legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och kurator sammanställts och resultaten är nedslående. Bland de tio vårdcentraler som har flest besök per listad…...

Läs mer

Psykisk ohälsa får aldrig betraktas som en del av ett naturligt åldrande

Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter Enligt Socialstyrelsen är 20% av alla äldre personer drabbade av psykisk ohälsa. 150 000 äldre beräknas lida av depression och en fjärdedel av alla självmord begås av personer som är över 65 år. Här har Sveriges kommuner och landsting en utmaning. Det är sedan länge…...

Läs mer

Här kan du läsa vårt betänkande om tvångsåtgärder mot barn

Nu har vi överlämnat vårt betänkande om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård till regeringen . Här kan du ta del av en sammanfattning av våra förslag och hela betänkandet. Läs betänkandet här (PDF) Läs en sammanfattning av våra förslag här Läs mer om utredningen här Beställ betänkandet här...

Läs mer

Arbetet med att förebygga suicid har intensifierats under 2017

Varje år är det drygt 1 100 personer som tar sitt eget liv i Sverige. Dessutom registreras omkring 350 dödsfall där avsikten bedöms som oklar. Folkhälsomyndigheten fick i maj 2015 regeringens uppdrag att ansvara för den nationella samordningen av det suicidpreventiva arbetet i Sverige. Nu publiceras den andra årliga rapporten från…...

Läs mer

Perfektionismens tyranni – ett gissel för ungas hälsa

En oroväckande hög andel ungdomar rapporterar lindrigare former av psykisk ohälsa. Stress, ängslan, nedstämdhet, magont och problem med nattsömnen har kommit att bli många ungas vardag. I avhandlingen Lagom perfekt. Erfarenheter av ohälsa bland unga tjejer och killar bidrar jag till kunskap om varför. Linda Hiltunen I den aktuella studien,…...

Läs mer