Blog

Visst har vårt bemötande betydelse för patienters chans till tillfrisknande och rehabilitering

Emma 13 år ber mig komma in på hennes rum. ”Jag är orolig för ikväll. Jag känner mig inte trygg när jag ser vilka som jobbar ikväll. Jag kommer inte kunna hålla ihop mig och kommer få panik!!” Hon ber mig om stöd och strategier för att kunna hantera sin…...

Läs mer

Barnkonventionen blir lag – ska vi då börja följa den?

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989 och Sverige hade en framträdande roll vid arbetet med konventionen och var ett av de första länderna att ratificera den. I dag röstar riksdagen om ett förslag att inkorporera barnkonventionen i svensk lag. Det tycker jag vore bra, för då kanske Sverige skulle börja…...

Läs mer