Med egen psykisk ohälsa och erfarenhet av omfattande psykiatrisk vård är min slutsats efter femton års hjälpsökande att för att bli frisk behöver jag lämna den. Såklart är vissa insatser och framförallt möjligheten att få samtalskontakt med en jämlik vårdkontakt hjälpsamt men min depression och utmattning består som terapiresistent liksom…...