Sekretariatet

Arbetet med att förebygga suicid har intensifierats under 2017

Varje år är det drygt 1 100 personer som tar sitt eget liv i Sverige. Dessutom registreras omkring 350 dödsfall där avsikten bedöms som oklar.

Folkhälsomyndigheten fick i maj 2015 regeringens uppdrag att ansvara för den nationella samordningen av det suicidpreventiva arbetet i Sverige. Nu publiceras den andra årliga rapporten från det arbetet. Rapporten ger en lägesbeskrivning av det suicidpreventiva arbetet på nationell nivå under 2017.

Fakta om suicid

  • 2016 dog 1134 personer av suicid i Sverige, 783 män och 351 kvinnor. Vidare registrerades 344 så kallade oklara dödsfall där det fanns misstanke om suicid.
  • Suicid förekommer i större utsträckning bland män jämfört med kvinnor, och i större utsträckning bland äldre jämfört med yngre.
  • 2016 var suicid är den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor i åldern 15–29 år, och den näst vanligaste dödsorsaken bland män i samma ålder.
  • För män var suicidtalet 2016 det lägsta under perioden 1990–2016.

Här kan du läsa hela rapporten