Sekretariatet

”Arbetet med barn och ungas psykiska ohälsa måste förstärkas”

På onsdagens möte i Västra Götalandsregionens psykiatriberedning presenterades en uppföljning om hur regionens vårdcentraler tar hand om barn och unga med psykisk ohälsa. I uppföljningen har antal besök hos legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och kurator sammanställts och resultaten är nedslående. Bland de tio vårdcentraler som har flest besök per listad patient är det flera som har noll besök till de tre nämnda personalkategorierna vissa månader.

-Vi tar denna uppföljning på största allvar, säger psykiatriberedningens ordförande, Monica Selin (KD). Tidig upptäckt och tidiga insatser vid psykisk ohälsa är viktiga för att minska risk för ökade symptom och funktionsnedsättning.

Våren 2015 fattade Västra Götalandsregionen beslut om att låta sex vårdcentraler få ett förstärkt uppdrag med särskilt fokus på barn i åldern 7-18 år. Dessa har under perioden förstärkts med ytterligare fem vårdcentraler och totalt elva vårdcentraler har idag en förstärkt kompetens att möta och behandla den aktuella målgruppen.

-Vi måste arbeta på två fronter för att komma tillrätta med de problem vi ser, säger Monica Selin (KD). Erfarenheterna från de elva särskilda vårdcentraler med tilläggsuppdrag visar att de är framgångsrika vad gäller mottagande av unga med psykisk ohälsa. Dessa vårdcentraler kan på sikt behöva bli fler. Men varje enskild vårdcentral måste ta sitt ansvar att möta den här typen av patienter och vi kommer följa upp varför detta inte fungerar tillfredställande.

Läs mer här