Sekretariatet

Asylsökande erbjuds inte hjälp för psykisk ohälsa

Endast 25% av de asylsökande tillfrågas om sin psykiska hälsa och flera vårdcentraler nekar dem vård för psykisk ohälsa. Det visar en ny rapport från Läkare utan gränser.

Den ovissa livssituation som flyktingar befinner sig i påverkar deras psykiska hälsa negativt, visar Läkare utan gränsers nya rapport Ett liv i limbo. Den bygger på ett projekt där organisationen under ett års tid erbjudit psykosocialt stöd till 550 flyktingar i Skaraborgs län. Merparten kom från krigsdrabbade länder som Syrien, Irak och Afghanistan.

Läs rapporten här