Sekretariatet

Bättre uppföljning av psykiatrisk vård

I dag beslutade regeringen att personuppgifter som rör patienter som behandlats av annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare inom den psykiatriska öppenvården ska få behandlas i Socialstyrelsens patientregister.

– Nästan 80 procent av patienter som besöker den psykiatriska öppenvården träffar annan vårdpersonal än läkare. För patientsäkerhetens och vårdkvalitetens skull är det därför viktigt att även dessa besök kan följas upp i Socialstyrelsens befintliga patientregister, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Ändringen ska träda i kraft den 15 mars 2017.

Läs hela pressmeddelandet här