Gästbloggen

Jan Linde: Engagemang föder tillit

Tilliten eller bristen på tillit betyder mycket för hälsan, kanske särskilt den psykiska. Tillit är viktig för den enskildes hälsa men låg tillit signalerar därtill att hela samhället måste integreras i arbetet för en bättre hälsa. Våra värderingar och våra attityder och beteenden betyder mycket för våra val av levnadsvanor och för våra förutsättningar att göra dessa val.

Idéburen hälsa

Om vi hävdar att det är bra för enskilda och för samhället att människor arbetar ideellt, är det bra att kunna bevisa det, och det finns flera studier som bekräftar det som ”alla vet och känner”.

I studierna finns siffror som visar det idéburna arbetets betydelse för hälsan.

  • Av dem som mår mycket bra deltar 59 procent i ideellt arbete.
  • Av dem som mår bra deltar 46 procent i ideellt arbete.
  • Av dem som mår dåligt är det bara 26 procent som deltar i ideellt arbete.
  • Av dem som mår dåligt är det 78 procent som aldrig gjort en ideell insats.

Tilliten till andra människor har stor betydelse för hälsan. Detta har också undersökts i relation till ideellt arbete:

  • Av dem som gör ideella insatser anser 51,4 procent att man kan lita på de flesta, medan 29,8 procent anser att man inte kan vara nog försiktig.
  • Av dem som aldrig gjort en ideell insats är det 42,2 procent som menar att man inte kan vara nog försiktig, medan 22,6 procent anser att man kan lita på de flesta.

Våga sätta resurser för att stödja ideellt arbete och arbete i folkbildnigen om du vill få framgång i arbetet för psykisk hälsa.

Jan Linde

Jan Linde är förbundsordförande i Svensk Förening För Folkhälsoarbete. Tidigare har han arbetat med i första hand sociala frågor med inriktning på alkohol- och andra drogfrågor samt som folkhögskollärare i vilken roll han bl a varit rektor på IOGT-NTOs folkhögskola Wendelsberg i Mölnlycke. Jan har skrivit flera böcker och studiematerial inom dessa sektorer främst boken Folkhälsa är politik. www.folkhalsoarbete.se

Läs också:

Jan Linde: Folkbildningen en given roll
Jan Linde: Ideellt engagerade har det bättre!
Jan Linde: Ideellt arbete och bildning ger psykisk hälsa