Mikaela Javinger

Följsamhet

Följsamhet är ett vanligt förekommande ord i vård- och omsorgssammanhang, i allt från rekommendationer till sjukhuspersonalen att använda handsprit till riktlinjer om sårsalva och patienters benägenhet att ta sina mediciner.

Det är ett ord jag tycker illa om för det signalerar något om synen på mottagaren som passiv och underordnad. Jag tycker intentionen att stötta patienter till att uppnå egenmakt, ta sina resurser i bruk, att se dem som samarbetspartners och experter på sig själva krockar om man samtidigt pratar om följsamhet.

En Google-sökning på synonymer ger bland annat mjuk, böjlig, foglig, lätthanterlig, anpasslig, lydig. Det tycker jag är precis motsatsen till att betraktas som expert på mig själv, en kompetent individ och någon vars erfarenheter ska ses som en resurs i arbetet för ett bättre mående.

Motsatsen till lätthanterlig är svårhanterlig, motsatsen till foglig är trotsig. Om jag inte är följsam – är jag trotsig och svårhanterlig då? Var hittar jag i det tecken på att man ser min expertis, strävar efter partnerskap, jobbar för självklar ömsesidig respekt?
Är jag trotsig om jag till exempel har så svåra biverkningar av en viss medicin att jag slutar ta den fast min doktor tycker den är bra, för jag visar ju inte följsamhet till rekommendationerna? Jag är förstås mer lätthanterlig om jag fortsätter med en rekommenderad behandling utan att klaga. Men om den inte fungerar eller har svåra biverkningar är det väl mer logiskt att inte vilja ta den?

Att som patient vara välinformerad och aktiv i diskussionen om behandling borde vara något man eftersträvar inom all vård, även i tvångsvård. Att från början diskutera och klargöra vad man har för frågor kring eller inställning till viss medicin måste väl vara bättre än att läkaren vid återbesöket irriterat konstaterar att jag struntat i att ta den? Och kanske därmed låtit värdefull tid gå till spillo som vi kunnat undvika om vi från början visste förutsättningarna.

Att vilja ha mig följsam skapar en känsla av att man bakom min rygg har en annan tanke om mig än vad som sägs rätt ut, nästan som om det finns en agenda som är hemlig för mig. Som om jag ska borde följa rekommendationerna inte för att de verkar adekvata och bra för mig, utan för att någon bestämt det. Som om jag ska ”underkasta” mig någon annan som vet bäst, snarare än att få bra information om vad vården har att erbjuda mig och sedan diskutera för och nackdelar.
Som om jag måste manipuleras till att gå med på något som redan är bestämt snarare än att få reda på vad som finns till buds, få reda på för och nackdelar med en föreslagen behandling och därefter fatta mina egna val.

Om jag inte vill ta en viss medicin eller är osäker på den så beror det på något, om jag är oföljsam beror det på något. Om man inte är intresserad av att undersöka vad det handlar om är man redan på kollisionskurs, och oddsen till egenmakt, förbättring och följsamhet (!) blir dåliga.

Jag har under lång tid föreslagit att man ska vända på begreppen och utgå från att vården ska vara följsam till patientens önskemål. Även om ens önskningar inte alltid går att tillfredsställa ska det vara vad som eftersträvas. Nu har jag till min glädje sett ordet användas precis så som jag önskat, det har jag aldrig sett förut. En artikel av Kent-Inge Perseius och Göran Rydén i Läkartidningens temanummer om emotionell instabilitet har rubriken ”Tålamod och följsamhet krävs för att möta dessa patienter”.

Jag hoppas det exemplet kommer följas av fler!

Här några exempel på ordet i dess mer irriterande användning:
”Följsamheten till läkemedelsordinationerna är låg, i långtidsmedicinering inte över 50 procent. Brister i följsamheten leder till terapimisslyckanden och stora kostnader”

”Mindre risk att dö för följsamma patienter”

”Detta (depåinjektiner) har fördelen av att ge tillförlitlig dosering för en person som har problem med följsamheten. Depåinjektioner används för tvångsvård i öppenvård för att förvissa sig om följsamheten mot anvisad behandling när patienten vägrar att ta daglig tablettmedicinering”

Mikaela Javinger