Sekretariatet

För att möta psykisk ohälsa-utmaningen krävs att man ser till hela befolkningens hälsa

Måndagen den 21 november arrangerade Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKL och representanter från SKL:s arbete med social hållbarhet en workshop på temat tvärsektoriella strategier för hälsa och social hållbarhet.

På plats var Arthur Evans, Philadelphias ledande tjänsteman för psykisk hälsa, som har tagit många innovativa grepp för att skapa ett effektivt arbete för psykisk hälsa i en tydlig sammanhängande strategi. Strategin förenar många centrala områden för att utveckla social hållbarhet och välbefinnande i hela befolkningen.

Evans talade bland annat om vikten av ett ”Population Health”-perspektiv i arbetet kring psykisk hälsa och ohälsa och berättade om hur Philadelphia har lagt upp arbetet för en bättre psykisk hälsa i hela befolkningen.

Se hela föreläsningen här

Läs mer om hur man arbetar i Philadelphia här