Sekretariatet

Ett rop på hjälp – vad gör vi åt att våra barn och unga mår så dåligt?

På måndagen deltog vi i Fortes fullsatta seminarium om barn och ungas psykiska ohälsa i Almedalen. På tio år har den psykiska ohälsan fördubblats bland barn och unga i åldern 10–17 år. Fenomenet gäller hela Norden, men starkast är dessvärre utvecklingen i Sverige, berättar Ethel Forsberg, generaldirektör Forte i sin…...

Läs mer

Är det problematiskt när statistiken brister?

Uppdrag Granskning kommer i dag med en uppföljning på reportaget om den man som dog efter att ha fått blodproppar efter en bältesläggning så långvarig så att det nästan är obegripligt att det kan ske. Nu visar det sig att den statistik som Socialstyrelsen har inte stämmer med de underrättelser…...

Läs mer

Miljonstöd till insatser kring barn och unga med psykisk ohälsa

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att fördela 100 miljoner kronor i statsbidrag under 2018 för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa. Samtidigt beslutar regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag på totalt 360 miljoner kronor för att stärka bemanningen inom den sociala barn och…...

Läs mer

Asylsökande erbjuds inte hjälp för psykisk ohälsa

Endast 25% av de asylsökande tillfrågas om sin psykiska hälsa och flera vårdcentraler nekar dem vård för psykisk ohälsa. Det visar en ny rapport från Läkare utan gränser. Den ovissa livssituation som flyktingar befinner sig i påverkar deras psykiska hälsa negativt, visar Läkare utan gränsers nya rapport Ett liv i…...

Läs mer

”Arbetet med barn och ungas psykiska ohälsa måste förstärkas”

På onsdagens möte i Västra Götalandsregionens psykiatriberedning presenterades en uppföljning om hur regionens vårdcentraler tar hand om barn och unga med psykisk ohälsa. I uppföljningen har antal besök hos legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och kurator sammanställts och resultaten är nedslående. Bland de tio vårdcentraler som har flest besök per listad…...

Läs mer

Här kan du läsa vårt betänkande om tvångsåtgärder mot barn

Nu har vi överlämnat vårt betänkande om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård till regeringen . Här kan du ta del av en sammanfattning av våra förslag och hela betänkandet. Läs betänkandet här (PDF) Läs en sammanfattning av våra förslag här Läs mer om utredningen här Beställ betänkandet här...

Läs mer

Arbetet med att förebygga suicid har intensifierats under 2017

Varje år är det drygt 1 100 personer som tar sitt eget liv i Sverige. Dessutom registreras omkring 350 dödsfall där avsikten bedöms som oklar. Folkhälsomyndigheten fick i maj 2015 regeringens uppdrag att ansvara för den nationella samordningen av det suicidpreventiva arbetet i Sverige. Nu publiceras den andra årliga rapporten från…...

Läs mer

Satsningar på förbättrad psykisk hälsa viktigt uppdrag för Folkhälsomyndigheten 2018

Regeringen fortsätter att stärka arbetet med psykisk hälsa och ger Folkhälsomyndigheten flera uppdrag för 2018 i myndighetens regleringsbrev. De ska bland annat utveckla samordningen av det nationella arbetet inom området psykisk hälsa, stödja kunskapsutvecklingen och fördela pengar till ideella organisationer för att motverka psykisk ohälsa. Satsningarna är tänkta att vara…...

Läs mer

1414 miljoner kronor för en bättre psykisk hälsa och psykiatri

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting beslutade på torsdagen om en ny överenskommelse för insatser inom området för psykisk hälsa under 2018. Genom överenskommelsen fördelas merparten av såväl de budgetsatsningar som presenterats i år som tidigare år på detta område, och bygger på den budgetöverenskommelse regeringen slutit med Vänsterpartiet. Överenskommelsen…...

Läs mer

Köerna blir allt längre till BUP

Sedan Bup:s egen förstärkta vårdgaranti försvann har tillgängligheten minskat kraftigt. 2014 klarade 16 landsting kraven, nu endast ett enda. Läs mer här...

Läs mer