Sekretariatet

Ny utredning för att förbättra levnadsvillkor för transpersoner

Studier och forskningsrapporter visar  på unga transpersoners utsatthet för bland annat osynliggörande, stigmatisering, diskriminering, kränkningar och våld. Dessa faktorer påverkar hälsosituationen negativt och unga transpersoner har mer psykisk, fysisk och social problematik jämfört med andra ungdomar. Regeringen tillsätter nu en särskild utredare för att utifrån befintlig kunskap göra en bred…...

Läs mer

Så ser den psykiska hälsan ut där du bor

Folkhälsomyndigheten har tagit fram interaktiva faktablad som möjliggör att man kan ta ut statistik om den psykiska hälsan i olika län och kommuner på ett enkelt sätt. Det är helt webbaserat och man kan följa utvecklingen över tid för psykisk hälsa och suicid och på ett enkelt sätt jämföra olika…...

Läs mer

Trestadsstudien – forskning om barn och ungas psykiska ohälsa

Tisdagen den 22 november besökte vi Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro Universitet för att höra mer om deras pågående forskningsstudie kring barn och ungas psykiska hälsa, Trestadsstudien. Studien är utformad som ett 5-årigt longitudinellt forskningsprojekt där 2 årskurser i tre städer, Örebro, Köping och Karlskoga, följs…...

Läs mer

För att möta psykisk ohälsa-utmaningen krävs att man ser till hela befolkningens hälsa

Måndagen den 21 november arrangerade Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKL och representanter från SKL:s arbete med social hållbarhet en workshop på temat tvärsektoriella strategier för hälsa och social hållbarhet. På plats var Arthur Evans, Philadelphias ledande tjänsteman för psykisk hälsa, som har tagit många innovativa grepp för att skapa ett…...

Läs mer

Ny studie: Psykisk ohälsa mycket utbredd hos nyanlända

Röda korset har i dagarna presenterat en rapport där det framkommer att hela 30% av de nyanlända från Syrien har en depressions- eller ångestproblematik. Rapporten visar tydligt att det finns ett stort behov av åtgärder som kan minska bördan av psykisk ohälsa samt förebygga ytterligare försämring av den psykiska hälsan…...

Läs mer

Personcentrerad vård inom psykiatrin prisades på Vårdgalan

Vårdförbundspriset är ett av Sveriges största priser inom vårdområdet. Igår delades det ut på Vårdgalan i Stockholm och bland vinnarna fanns sjuksköterskorna Beatrice Adriansson Carlsson och Andreas Lann som jobbar personcentrerat inom psykiatrin på avdelning 242 Mölndals sjukhus och Joachim Eckerström, leg psykiatrisjuksköterska på mottagningen för ångestsjukdomar och för personlighetssyndrom, S:t Eriksplan…...

Läs mer

Nominera Psynkpriset 2016

Psynkpriset – för förtjänstfulla insatser kring barn och ungas psykiska hälsa – instiftades 2010 och nu är det dags att nominera personer till 2016 års pris. Senast den 1 december behöver du skicka in din nominering. Det finns fem olika kategorier att nominera inom. Läs mer om priset och hur…...

Läs mer

Forskning: Kvinnor med depression har kortare livslängd

I en kanadensisk longitudinell studie har man påvisat att kvinnor som har haft en allvarlig depression har kortare livslängd än personer som inte upplevt depression. Dessutom lever både kvinnor och män som upplevt en allvarlig depression med ohälsa under längre tid än övriga befolkningen. I studien har man följt personer mellan 1994 och…...

Läs mer

Sambanden mellan arbetslöshet och nedsatt psykisk hälsa är särskilt tydligt

Kommissionen för jämlik hälsa har idag presenterat en underlagsrapport om hur arbetslöshet påverkar hälsans fördelning i samhället. Det konstateras, bland mycket annat, att det finns ett starkt samband mellan arbetslöshet och psykisk hälsa och ju längre arbetslösheten varar desto tydligare blir de psykiska besvären. Här kan du ta del av…...

Läs mer

Nytt regeringsuppdrag till Socialstyrelsen

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp och analysera överenskommelserna om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016–2018. Läs mer här ...

Läs mer