Sekretariatet

Forskning: Kvinnor med depression har kortare livslängd

I en kanadensisk longitudinell studie har man påvisat att kvinnor som har haft en allvarlig depression har kortare livslängd än personer som inte upplevt depression. Dessutom lever både kvinnor och män som upplevt en allvarlig depression med ohälsa under längre tid än övriga befolkningen.

I studien har man följt personer mellan 1994 och 2009. Både män och kvinnor som upplevt en allvarlig depression lever väsentligt högre andel av sitt liv i ohälsa än personer som inte upplevt depression. Skillnaden mellan de som upplevt depression och de som inte har det är hela 15 år. Skillnaden beror främst på sämre livskvalitet för personer som upplevt depression. Vad gäller livslängd så visar studien att kvinnor som upplevt depression har drygt fyra år kortare livslängd jämfört med kvinnor utan depression. Bland män fanns ingen signifikant skillnad i livslängd på grund av depression.

Baserat på observationer från tidigare studier visar det sig att depression försämrar livskvaliteten i större utsträckning än andra kroniska sjukdomar såsom diabetes, hypertoni och fetma.

Det uppskattas att 298 miljoner personer i världen lider av depression.

Hela studien hittar du här >