Sekretariatet

Gemensamt fokus på barn och ungas psykiska hälsa 2017

Under 2017 fokuserar vi, tillsammans med SKL, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, på barn och ungas psykiska hälsa. Det ger sig uttryck i ett antal olika riktade aktiviteter. Här nedan finns en tidslinje med Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens planerade aktiviteter kring barn och ungas psykiska hälsa 2017.

Klicka på bilden för att se den i större format.

Klicka på bilden för att se den i större format.

 

Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKL har tillsammans med oss, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen arbetat fram 58 gemensamma nyckelindikatorer för barn och ungas psykiska hälsa. Nyckelindikatorerna ska användas av länet/kommunerna/landstingen/regionerna för att göra en fördjupad analys av de behov som finns hos barn, unga och unga vuxna (under 25 år) under 2017.
Här finns de gemensamma nyckelindikatorerna för barn och unga