Sekretariatet

Hälso- och sjukvården får ett nytt system för att hantera klagomål

Det nya systemet innebär bland annat att det i första hand ska vara vårdgivarna som tar emot och bemöter klagomål från patienter och anhöriga. Vårdgivarna ska på så sätt se till att patienter får återkoppling snabbare. Det gör det också möjligt för Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att tydligare prioritera de allvarligaste klagomålen.

Syftet med förslagen är att effektivisera hanteringen så att vårdskador kan åtgärdas vid ett så tidigt skede som möjligt och att patienter snabbare kan få sina klagomål besvarade.
– Dessa förslag innebär att vi nu ställer tydligare krav på att vårdgivarna ska utreda klagomål och ta patienternas synpunkter på allvar. Det bidrar också till att vi kan möjliggöra för IVO att fokusera sina tillsynsinsatser där de gör som störst nytta, till exempel till verksamheter där man vet att många patienter inte skulle förmå att göra en anmälan, eller dit klagomålen är som allvarligast, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Läs hela pressmeddelandet här