Sekretariatet

Har du erfarenhet av psykiatrisk tvångsvård?

Är du under 25 år och har erfarenhet av psykiatrisk tvångsvård (LPT) som barn (under 18 år) och vill dela med dig av dina erfarenheter? Då är du varmt välkommen att kontakta vår utredningssekreterare Louise på mail eller telefon. Din berättelse kommer att vara anonym.

Louise Aronsson foto: Malin Nerby

Louise Aronsson foto: Malin Nerby

Kontakt: louise.aronsson@regeringskansliet.se eller 070-539 47 51.

Kort om Louise:

Louise är 25 år och ansvarar för barnets perspektiv i utredningen om tvångsåtgärder mot barn.
Hon är i grunden samhällsvetare med inriktning mänskliga rättigheter mot barn och unga. Louise arbetar vid sidan av uppdraget i utredningen med barn och ungas psykiska hälsa i den ideella organisationen Tilia.

Kort om utredningen:

Den 8:e december 2016 fick den nationella samornaren inom området psykisk hälsa ett nytt uppdrag av regeringen. Uppdraget innebär att vi ska göra en översyn av tvångsåtgärder mot barn enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Vid översynen ska vi bedöma om det finns tvångsåtgärder som bör avskaffas, ersättas av andra tvångsåtgärder eller ändras.

Läs mer om tvångsåtgärdsutredningen här