Gästbloggen

Karl Gudmundsson: I bostadsbristens Sverige handlar socialtjänstens insatser om tak över huvudet

Karl Gudmundsson Foto: M. Harris, Frozentime

Karl Gudmundsson Foto: M. Harris, Frozentime

Bristen på bostäder är nu ett lika stort problem som bristen på arbete, och då menar jag som riskfaktor för att hamna i utanförskap och drabbas av psykisk ohälsa. Det här märker vi i socialtjänsten varje dag eftersom det är just socialtjänsten som hela tiden får lappa och laga för dem som hamnat utanför bostadsmarknaden.
I många kommuner är socialtjänsten den största hyresvärden med många sociala kontrakt som i längden blir ett andrahandskontrakt. Vi ordnar kontrakt åt personer som ska skrivas ut från institutioner, människor med psykiska problem, missbrukare, fattiga, skuldsatta, ensamstående med barn, trångbodda, nyanlända. Målgruppen blir bara större ju fler det är som utestängs från bostadsmarknaden som i praktiken enbart är till för dem med höga inkomster eller kapital.

I bostadsbristens Sverige handlar socialtjänstens insatser om ”tak över huvudet”. Det innebär boende i jourlägenheter, stödboenden, härbärgen, vandrarhem och hotell. För många nyanlända som anvisas till en särskild kommun kan det innebära att de hamnar i ett anläggningsboende i kommunens regi som är sämre än Migrationsverkets anläggningsboende. Till det kommer ett stort antal vuxna och barn som tränger ihop sig i alldeles för små lägenheter.
Visst, ingen av dem som vänder sig till socialtjänsten behöver bo på gatan. Men hur ska den växande skara människor som inte platsar på bostadsmarknaden kunna skapa ett bra liv för sig och för sina barn, i dessa bristfälliga boenden?

Den havererade bostadsmarknaden har skapat en gigantisk risk för psykisk ohälsa. De som redan tidigare hade psykiska problem eller diagnoser står nu framför en ännu högre tröskel till ett eget boende – om de tidigare ofta hamnade längst bak i kön, är det nu näst intill omöjligt för dem att ens hamna i kön.
Marknadskrafterna har totalt misslyckats att lösa boendet för alla människor i det vi kallar en välfärdsstat, och med en så gott som obefintlig social bostadspolitik får socialtjänsten ta ett orimligt stort ansvar. Vi behöver snabbt få till en aktiv bostadspolitik som omfattar alla, så att inte människor ska drabbas av psykisk ohälsa och hamna i utanförskap för att de inte har sin grundläggande trygghet tillfredsställd genom ett eget boende.

En aktiv social bostadspolitik handlar inte bara om att stimulera till att bygga fler bostäder utan också att det byggs bostäder för dem som inte har höga inkomster eller kapital. Det behövs direktiv och regelförändringar så att nyproducerade bostäder får rimliga hyresnivåer. Bostadsbidragen behöver användas som styrmedel för att ge fler möjlighet att bo i dyr nyproduktion.
Det gäller att ha ett socialt perspektiv på bostäder och inte enbart överlåta bostäderna till marknadskrafterna.

Karl Gudmundsson

Ordförande Föreningen Sveriges socialchefer

Föreningen Sveriges socialchefer är en partipolitiskt obunden förening som  verkar för utveckling av den svenska välfärdsmodellen. Vi arrangerar årligen den socialpolitiska konferensen Socialchefsdagarna. 
Läs mer på socialchefer.se och socialchefsdagarna.se