Gästbloggen

Jan Linde: Anhöriga riskgrupp för psykisk ohälsa

Mitt andra perspektiv handlar om att identifiera och ingripa förebyggande för viktiga riskgrupper för psykisk ohälsa. Här kommer på sikt att krävas betydande förebyggande insatser.

Förebyggande åtgärder syftar till att förhindra uppkomsten av eller påverka förloppet av sjukdomar, skador eller sociala problem. Insatserna kan indelas i primära (före insjuknande) och sekundära (förhindra återinsjuknande) insatser.

Hälsa är ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte endast frånvaron av sjukdom och skada. Hälsan kan beskrivas med tonvikt på en eller flera komponenter:

  • Fysiskt välbefinnande
  • Psykiskt välbefinnande
  • Socialt välbefinnande
  • Frånvaro av sjukdom eller skada

Den sociala tillhörigheten är avgörande för vår hälsa. Den bestäms av vilken familj vi föds och lever i, vilken utbildning vi har eller har möjlighet att skaffa oss, vilken framgång vi har i yrkeslivet och på andra områden och vår ekonomiska trygghet.

En bra start i livet och en god utbildning är den viktigaste faktorn för hälsan i framtiden. Därmed blir det tydligt att ojämlikhet i hälsa handlar om politik, en politik som på både kort och lång sikt påverkar befolkningens hälsa.

Hur många?

Den viktigaste frågan, så här långt in i resonemangen, är att fråga: Hur många anhöriga och medberoende till en eller flera alkoholberoende finns det?

Ett sätt att räkna är:
400 000 barn växer upp med riskbruk hos minst en förälder.
100 000 barn har minst en förälder som missbrukar.
2 500 barn får hjälp av sin kommuns stödgrupp (IOGT-NTOs Juniorförbunds årliga kartläggning)

Skammen är den gemensamma nämnaren för familjerna och rädslan för socialtjänsten. Om man fick stöd hos vårdcentralen vore det mindre skamligt. Var finns barnperspektivet och var finns skolan med kurator, sköterska och psykolog?

Ett svar är att vi alla (nästan) kan identifiera en släkting som har uttalade alkoholproblem. Det mest adekvata svaret är att det finns minst 1 miljon svenskar som identifierar sig som anhörig till minst en beroende och troligen är medberoende. Det handlar om barn och ungdomar vars föräldrar har alkoholvanor som skapar problem. Det handlar om partners och gifta. Det handlar om vuxna vars vuxna barn missbrukar.

Jag tror att detta är en mycket viktig orsak till psykisk ohälsa. En som vi sällan talar om!

Jan Linde

Jan Linde är förbundsordförande i Svensk Förening För Folkhälsoarbete. Tidigare har han arbetat med i första hand sociala frågor med inriktning på alkohol- och andra drogfrågor samt som folkhögskollärare i vilken roll han bl a varit rektor på IOGT-NTOs folkhögskola Wendelsberg i Mölnlycke. Jan har skrivit flera böcker och studiematerial inom dessa sektorer, främst boken Folkhälsa är politik. www.folkhalsoarbete.se

Läs också:
Engagemang föder tillit
Folkbildningen en given roll
Ideellt engagerade har det bättre!
Ideellt arbete och bildning ger psykisk hälsa