Under 2013 fick Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga kompetensmål för psyko­loger, i syfte att ta fram en standard för specialistutbildningar. Social­styrel­sen slog fast att uppdraget inte var möjligt att genomföra till följd av psykologrollens heterogena karaktär och föreslog istället ett förnyat uppdrag med kartläggning av psykologyrkets olika uppdrag och roller…...