Gästbloggen

Kom ihåg att det finns barn som faktiskt får hjälp av BUP

Anette Sannerfors

Anette Sannerfors Psykiatrisjuksköterska, BUP Mellanvård, Skövde

Vi uppmärksammas ständigt i media på den ökade ohälsan bland barn och unga och om de långa köerna till Barn och ungdomspsykiatrin (BUP). Vi påminns ständigt om missnöje och klagomål mot BUP och om personalflykten från BUP.

Vi som arbetar inom BUP är väl medvetna om att den psykiska ohälsan ökar. Vi är medvetna om att köerna är långa till BUP. Vi är medvetna om att många barn och föräldrar till barn med psykisk ohälsa kämpar för att få sin vardag att gå ihop och känner uppgivenhet och frustration inför att inte få hjälp.
Vi är ledsna över att så många barn och föräldrar måste vänta länge på att få hjälp. Vi önskar inget hellre än att vi kunde erbjuda hjälp i god tid innan måendet riskerar att försämras ytterligare.

De flesta verksamheter inom sjukvården har 90 dagars vårdgaranti. Inom psykiatrin är vårdgarantin 30 dagar. Denna bryts ständigt, till stor del på grund av kompetensbrist. Behovet av kompetenser inom BUP är kompetenser som det råder stor brist på i hela landet. Trots det arbetar vi hårt för att försöka hålla vårdgarantin och minska lidandet hos barn och familjer.

Men, det som sällan uppmärksammas i media är allt positivt som dagligen sker inom BUP. Vi som arbetar i BUP och som varje dag gör skillnad och utför ett bra arbete med de barn vi träffar. Vi får sällan möjligheten att berätta om det. Det är oftast inte det som efterfrågas. Vi har många goda berättelser från våra barn och familjer som vi gärna delar med oss av.

Vi vill gärna berätta att vi brinner för vårt arbete och gör det bästa vi förmår varje dag för barn och ungdomar, samtidigt som vi varje dag måste förhålla oss till:
• Att köerna ofta är längre när vi slutar för dagen än när vi kom på morgonen
• Att vi varje dag misslyckas med att hålla vårdgarantin
• Att vi är ont om personal och helt saknar vissa kompetenser
• Att dagligen ta emot samtal från oroliga och slutkörda föräldrar som undrar när de får hjälp
• Att lugna och trygga upp föräldrar till de barn som står i kö
• Att stå upp för negativ publicitet i media

Sammantaget leder detta till en ansträngande arbetsbelastning och, för en del, emellanåt ohållbar arbetsmiljö och situation. Det leder ibland till att personal väljer att avsluta sin tjänst för att arbeta i en annan organisation där kanske bättre förutsättningar till en hållbar arbetsmiljö är möjlig.

Trots dessa tuffa förutsättningar vi har så upplever jag (och många med mig) att jag har världens bästa jobb!
Att få göra skillnad för barn och familjer varje dag är det som betyder något. Att få höra från en 10-åring att vi ska få en överraskning nästa gång vi kommer, för att vi är värda det, för att vi har hjälpt honom, är det som betyder något. Att få höra att familjer får sina liv tillbaka, är det som betyder något. Att få en kram av en 17-åring med bacillskräck och social fobi, för att han är tacksam över att han fått ett friare liv, är det som betyder något.
Det är anledningarna till att jag väljer att fortsätta arbeta med barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Allt det andra får vi lära oss att förhålla oss till.
Det är synd att vi inte får höra mer av de goda berättelserna, för de finns också.

Kom ihåg att det finns barn som faktiskt får hjälp av BUP.

Anette Sannerfors
Psykiatrisjuksköterska, BUP Mellanvård, Skövde

Läs också:
Har vi som behandlare inom psykiatrin för stor tilltro till vår egen betydelse?
Har normalitet psykiatriserats?
Så fungerar BUP i barnets hemmiljö