Gästbloggen

Magnus Jägerskog: Den ökande psykiska ohälsan hos barn och unga bör bli valfråga

Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris

Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris

”Jag vet inte hur jag ska klara av mitt liv. Jag har ångest för exakt allt. Allt!”
Så skriver ett av alla barn som hörde av sig till Bris förra året.

För en månad släppte vi Bris årsrapport ”Barns psykiska ohälsa – det är dags att bryta trenden”. Den bygger på Bris nästan 27 000 kurativa kontakter under 2016, och på forskning och rapporter om psykisk ohälsa. I rapporten konstaterar vi att den psykiska ohälsan har ökat bland barn och unga i Sverige från 1980-talet och fram till idag, och att Sverige har misslyckats med att förebygga detta. Det framgår också tydligt hur samhället brister i att tillgodose barnets rätt till stöd och vård. Många barn som hör av sig till Bris berättar om hur de påverkas av personalomsättningar och långa väntetider inom vården, och av att slussas runt mellan olika instanser utan att någon tar ansvar och ser helheten kring barnet.

I barns samtal till Bris får vi en bild av hur det är att vara ung idag och kämpa för sin rätt att må bra. Barn beskriver sin ångest, sin oro och sin nedstämdhet och frågar ”Vad är det med mig? Varför mår jag såhär?” Det är berättelser om att gråta sig till sömns, om ångest som gör att det blir svårt att andas, om att vara trött och orkeslös och inte kunna gå till skolan. Det är också berättelser om vuxna som inte ser eller inte lyssnar, som bortförklarar barns psykiska ohälsa som vanliga tonårstankar eller som tycker att det är problem som ska hållas inom familjen.

Sedan vi släppte vår rapport har vi rest runt i landet och träffat över 500 av våra medlemmar i Bris nätverk. Bris nätverk samlar professionella från olika delar av samhället, den ideella, privata eller offentliga sektorn i syfte att möjliggöra möten, dialog och samverkan för att stärka barnets rättigheter. På Bris är vi nämligen övertygade om att vi måste samverka och förena många goda krafter från olika delar av samhället för att tillsammans åstadkomma förändring och bryta den ökande trenden med psykisk ohälsa bland barn och unga i Sverige. Efter våra möten runtom i Sverige med aktörer inom bland annat socialtjänsten, skolan, hälso- och sjukvården, polisen, och den politiska världen är det ännu tydligare för oss att frågan om barns psykiska ohälsa är komplex och att det krävs åtgärder på en rad olika områden både på kort och på lång sikt för att bryta trenden.

Jag tycker att den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga måste bli en av de viktigaste frågorna i valet nästa år. Sedan vi släppte Bris årsrapport har vi också sett tecken på att våra politiker tycker att frågan om barns psykiska ohälsa är viktig. Regeringen förstärker barn- och ungdomspsykiatrin genom extra medel till landstingen i vårbudgeten, och flera av oppositionspartierna kommer med egna förslag som ska bidra till att stärka barns och ungas psykiska hälsa.

Men det kan inte bara handla om vård och elevhälsa – frågan är större än så. Bris vill se att frågan om barns och ungas psykiska ohälsa analyseras utifrån ett brett samhällsperspektiv och att åtgärder vidtas på en rad politikområden; socialpolitik, arbetsmarknadspolitik, välfärdsfrågor och samhällsinvesteringar är några av de områden som berörs. Självklart vore det positivt att se breda överenskommelser över partigränserna för hållbara och långsiktiga lösningar.

Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare

Läs Bris årsrapport här