Sekretariatet

Miljonstöd till insatser kring barn och unga med psykisk ohälsa

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att fördela 100 miljoner kronor i statsbidrag under 2018 för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa. Samtidigt beslutar regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag på totalt 360 miljoner kronor för att stärka bemanningen inom den sociala barn och ungdomsvården.

Läs mer här