Gästbloggen

Mycket bra förslag till ny lag för tvångsvård av barn

Jag är mycket glad över det förslag till ny tvångsvårdslag för barn som den nationella psykiatrisamordnaren Kerstin Evelius överlämnade till regeringen 12 januari. Nu hoppas jag innerligt att regeringen antar samtliga förslag till förändringar och att dessa efterlevs.

Sven Román, överläkare, specialist i barn och ungdomspsykiatri.

Sven Román, överläkare, specialist i barn och ungdomspsykiatri.

Nuvarande tvångsvårdslag utgår helt och hållet ifrån vuxna patienter. Det har varit en mycket stor brist. Barn är inte såsom vuxna autonoma personer. De bor fortfarande kvar i sina familjer och är i mycket högre utsträckning beroende av sina föräldrar, och av syskon, kamrater och sin övriga släkt. För ett barn och en ungdom kan tvångsvård och framför allt tvångsåtgärder te sig som mycket mer skrämmande än för en vuxen person.

I informationen om det nya lagförslaget berättar Kerstin Evelius om ett mycket framgångsrikt arbete på Bups slutenvård i Malmö, De lyckades på ett år minska antalet tvångsåtgärder med hela 90 procent.

I mitt första blogginlägg beskrev jag vikten av att behandlare inom psykiatri kan härbärgera ångest. Det är viktigt att vi ser skillnad på barnen och föräldrarnas ångest och den ångest som detta skapar hos oss, och att vi inte i onödan agerar för att vi egentligen själva blir så ångestfyllda. Vi ska generellt sträva efter ett lågaffektivt bemötande mot de barn och ungdomar som vi möter. De är ofta är i en akut kris. Exemplet från Malmö visar att ett sådant bemötande gör en enorm skillnad. Med detta förhållningssätt på Bup i hela Sverige tror jag vi kan minska tvångsvården högst avsevärt och framför allt förekomsten av tvångsåtgärder. Bo Hejlskov, psykologen som myntat begreppet lågaffektivt bemötande, menar att vi med rätt bemötande kan avskaffa tvångsåtgärderna helt.

Förslaget till ny tvångsvårdslag innehåller många konkreta förslag. Det rymmer alltifrån betydligt kortare fastspännings och avskiljningstider och att barnets bästa alltid ska vara i förgrunden till att Socialstyrelsen ska tillsätta en speciell nämnd som övervakar efterlevnaden av den nya lagen och omfattningen av tvångsvård och tvångsåtgärder.

Den nya nämnden är kanske det viktigaste inslaget i utredningsförslaget. Vi vet i dag inte den verkliga omfattningen av tvångsvård och tvångsåtgärder, rapporteringen är så bristfällig. Detta är förstås helt oacceptabelt, all tvångsvård och alla tvångsåtgärder är mer eller mindre grova kränkningar av den personliga integriteten.

Om den nya nämnden kan skapa en tillförlitlig statistik och öka efterlevnaden av den nya lagen är oerhört mycket vunnet. Detta tillsammans med att Socialstyrelsen skapar ett nationellt kunskapscentrum och bedriver flera utbildningsinsatser kan vara starten till en betydligt mer human slutenvårdspsykiatri av barn och ungdomar. Det kan innebära att vi inom några år använder avsevärt mycket mindre tvång och i högre utsträckning lever upp till barnkonventionen.

Sven Román, överläkare, specialist i barn och ungdomspsykiatri

Läs också:
Psykiatrisk diagnostik är svår och inte naturvetenskaplig
Att härbärgera ångest

Läs tvångsåtgärdsutredningens förslag här