Sekretariatet

Ny rapport om insatser att förebygga suicid

Folkhälsomyndigheten publicerar nu den rapport som sammanfattar bredden i de insatser som görs för att förebygga suicid. Även om mycket redan görs behöver insatserna intensifieras om antalet självmord ska börja minska igen.

Läs rapporten här

Här hittar du Folkhälsomyndighetens sajt om suicidprevention