Sekretariatet

Nya europeiska riktlinjer för tvångsåtgärder inom psykiatrisk tvångsvård

CPT – Europeiska kommittén till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning har tagit fram nya riktlinjer för hur tvångsåtgärder ska få användas inom psykiatrisk tvångvård för vuxna.

I de nya riktlinjerna så skriver man att målsättningen alltid ska vara att minimera antalet tvångsåtgärder och bara får användas undantagsvis. I de fall de ändå används ska de användas under så kort tid som möjligt. Vad gäller fasthållning och bältesläggning skriver man att det bör röra sig om minuter snarare än timmar. Vidare slår man fast att tvångsåtgärder aldrig får användas som bestraffning, på grund av personalbrist eller för att ersätta omvårdnad eller behandling.

Läs de nya riktlinjerna här

CPT är en del av Europarådet – läs mer om deras verksamhet här