Sekretariatet

Kerstin Evelius och Mikaela Javinger tillsammans med vinnarna.

Personcentrerad vård inom psykiatrin prisades på Vårdgalan

Vårdförbundspriset är ett av Sveriges största priser inom vårdområdet. Igår delades det ut på Vårdgalan i Stockholm och bland vinnarna fanns sjuksköterskorna Beatrice Adriansson Carlsson och Andreas Lann som jobbar personcentrerat inom psykiatrin på avdelning 242 Mölndals sjukhus och Joachim Eckerström, leg psykiatrisjuksköterska på mottagningen för ångestsjukdomar och för personlighetssyndrom, S:t Eriksplan Stockholm. Mycket glädjande att personcentrerad vård inom psykiatrin uppmärksammas.

Motiveringarna lyder:
Beatrice ”Bea” Adriansson Carlsson leg sjuksköterska och Andreas Lann, leg sjuksköterska, Avdelning 242 Mölndals sjukhus
Motivering: Hela deras arbete inom vården med personer med psykos genomsyras av ett förändrat förhållningssätt. Det här är personcentrerad vård som gör skillnad på djupet. I det tvärprofessionella teamet är patienten en jämlik part i teamet. Att patienten blir en person som känner sig sedd och får delge sin berättelse utgör grunden för deras arbete. Mänskliga rättigheter har varit en ledstjärna för psykiatrisjuksköterskorna. Från att ha varit en arbetsplats med hög personalomsättning har det nya förhållningssättet lett till att personalen stannar kvar, trivs och utvecklar vården. Patientens resurser och förmågor tas om hand och tvångsåtgärderna minskar. Från att år 2012 till 2013 ha bältat en patient i månaden och haft tvångsåtgärder i form av tvångsinjektioner och andra begränsningar har bältesläggning minskat till en på nio månader. Det totala antalet tvångsåtgärder har också minskat.

Joachim Eckerström, leg psykiatrisjuksköterska, Mottagningen för ångestsjukdomar och för personlighetssyndrom, S:t Eriksplan Stockholm
Motivering: Ett nytt och innovativt arbetssätt, ett verkligt paradigmskifte. Självvald inläggning erbjuder en time out och krishantering i en trygg miljö för personer med emotionell instabilitet och självskadebeteende. Patienten bestämmer själv graden av vård utifrån sina egna behov i samråd med psykiatrisjuksköterska. Psykiatrisjuksköterskans roll förstärks och yrkesstoltheten syns.

Läs mer om Vårdförbundspriset här