Sekretariatet

Så ser den psykiska hälsan ut där du bor

Folkhälsomyndigheten har tagit fram interaktiva faktablad som möjliggör att man kan ta ut statistik om den psykiska hälsan i olika län och kommuner på ett enkelt sätt. Det är helt webbaserat och man kan följa utvecklingen över tid för psykisk hälsa och suicid och på ett enkelt sätt jämföra olika delar av landet. Man kan på ett enkelt sätt få fram diagram och kartor på läns- och kommunnivå.

Här finns läns- och kommunstatistik över psykisk hälsa.