Sekretariatet

Självmord på spår ska halveras

Under de senaste sju åren har i snitt 100 självmord begåtts varje år vid spårbunden trafik i Sverige. Trafikverket arbetar nu för att få ner den siffran till 55 senast år 2020. Trafikverket  jobbar med att sätta upp stängsel vid spårområden, för att försvåra att personer tar sig upp på spåren. Man jobbar även med andra metoder för att göra det omöjligt att ta sig upp på spåren.
– Vi vet utifrån suicidproblematik att gör man det komplicerat att nyttja en metod för att ta sitt liv så minskar antalet självmord totalt, säger Kenneth Svensson som är sakkunnig på Trafikverket och arbetar med olycksförebyggande arbete till Ekot.

Hör inslaget här