Gästbloggen

Josef Milerad: Sverige kan bli bäst i klassen

De som anser att vi i Sverige kan bäst riskerar att betraktas extremister och nationalister utom när det gäller idrottsevenemang. När svenska idrottstjärnor vinner är det nationell glädjeyra och när de inte lyckas snudd på landssorg. Inget ont i det – är lätt att identifiera sig med idrottsprofiler och känna sig personligen delaktig i både deras framgångar och motgångar.

Josef Milerad, ordförande Svenska Skolläkarföreningen

Längtan efter framgångar på idrottsgalor riskerar dock att skymma områden där Sverige verkligen har förutsättningar att vara bland de bästa.

Redan i slutet på 1800-talet hade vi en välfungerande medicinsk elevhälsa tack vare vilken elever med hälsoproblem som undernäring eller smittsamma sjukdomar kunde få tidig hjälp. Vikten av att arbeta hälsofrämjande och förebyggande fanns inskriven i ”skolläkarinstruktionen” så tidigt som 1898. Att även dagens elevhälsa är på många sätt mer omfattande och bättre organiserad än i många andra länder följer en lång historisk tradition.

Hur kommer det sig, med tanke på de goda förutsättningarna, att svenska elever idag inte alls mår så bra som de borde och att deras skolresultat är högst medelmåttiga jämfört med många andra länder?

Elevhälsan idag har fler professioner och mer komplicerade utmaningar är för 120 år sedan. Vikten av näringsriktig kost och skydd mot infektioner finns kvar men målet att tillförsäkra alla elever oberoende av individuella förutsättningar eller social bakgrund samma möjligheter till kunskaper och hälsa ställer mycket stora krav på ett nära samarbete och samsyn mellan elevhälsans professioner. Det finns sällan en enda enskild förklaring till att en elev har svårt i skolan

Behovet av ett samarbete över professionsgränser blir särskilt tydligt när det gäller det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Det finns idag en omfattande forskning och kunskap om hälsofrämjande program och metoder som både har bevisade effekter och är relativt lätta att omsätta i praktiken. Men vägen från labb- bänken till skolbänken d.v.s. till konkreta åtgärder i elevhälsan kan vara lång och snårig.

I kommande blogginlägg kommer jag ta upp både konkreta exempel på lyckat tvärprofessionellt samarbete i elevhälsan och viktiga forskningsrön som verkligen kan göra skillnad för stora grupper elever.

Josef Milerad
Skolöverläkare och docent institutionen för barns och kvinnor hälsa Karolinska Institutet.
Ordförande Svenska Skolläkarföreningen

Läs också:
Skolelever som mår dåligt – dags att göra något konkret