Sekretariatet

Thérèse Eriksson: ”Jag tror att 9,5 av 10 tvångsåtgärder går att undvika”

Vi ringde upp Thérèse Eriksson för att höra hur hon ser på vårt uppdrag att se över tvångsåtgärder mot barn inom den psykiatriska tvångsvården.

Thérèse Eriksson

Thérèse Eriksson

Thérèse är beteendevetare, föreläsare och författare. Hon har bland annat skrivit boken Slutstation Rättspsyk tillsammans med Sofia Åkerman om unga kvinnor med självskadebeteende som inte  dömts till något brott, men ändå sitter på rättpsykiatrisk klinik. Thérèse har ett stort intresse av frågor kring tvångsvård av barn och de tvångsåtgärder som vi har i uppdrag att titta närmare på.
– Jag tycker det är positivt att man tittar på lagstiftningen generellt, men framför allt att man tittar på den ur ett barnperspektiv. För det har så vitt jag vet inte gjorts särskilt ingående tidigare.

Vi ska bedöma om det finns tvångsåtgärder mot barn som kan avskaffas, ersättas eller ändras. Vad tror du, kan någon avskaffas?
– Alltså det här är jättejättesvårt. Det optimala vore förstås att man skulle kunna avskaffa alla tvångsåtgärder mot barn. Jag tror att 9,5 av 10 tvångsåtgärder går att undvika med andra åtgärder som lugnar ner situationen istället. Men det jag känner oro för är den lilla grupp där förebyggande åtgärder inte är tillräckliga, vad händer med de barnen? Det kommer alltid finnas undantagssituationer, eller extrema situationer. Jag tänker exempelvis på patienter med svåra ätstörningar där man ibland måste använda tvång för att ge dem vätska och näring. Vi kan ju inte stå och titta på när en 13-årig tjej svälter sig till döds eftersom hon vägrar låta sig sondmatas och där måste man ju kunna använda tvång.

– Alternativet är att man låter tvångsåtgärderna kvarstå, men man höjer kraven på i vilka situationer som de får användas. Kanske ska det för barn vara mycket högre krav, att vårdgivaren tvingas redogöra för varför man använde en tvångsåtgärd och att det måste rapporteras som en avvikelse direkt.

Thérèse känner oro för vad som händer om man försvårar för psykiatrin att använda tvångsåtgärder, hon ser risker med att tvång kan användas ändå, men inte rapporteras.
– Vi vet att det underrapporteras redan idag, alla tvångsåtgärder som vidtas syns inte i journaler eller i myndigheters statistik. Vi vet också att det vidtas tvångsåtgärder som inte har lagstöd. När vi gjorde research till Slutstation rättspsyk så hittade vi tvångshandskar, tvångshjälmar som har använts mot självskadepatienter för att de inte ska kunna skada sig. På rättspsyk i Växjö har man till och med tvångsgipsat armar på självskadepatienter. Frågan är vad som händer bakom de stängda dörrarna om man tar ifrån vården rätten att använda tvångsåtgärder?

Slutstation rättspyk av Sofia Åkerman och Thérèse Eriksson.

Slutstation rättspyk av Sofia Åkerman och Thérèse Eriksson.

Kan man på något sätt få insyn i det tror du?
– Jag har länge tänkt att det borde finnas en patientombudsman på alla psykiatriska kliniker, en oberoende person som inte är anställd av landstinget utan som bara finns där för att vara ögon och öron åt patienterna.

Det händer att barn inte tvångsvårdas i barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), utan på vuxenavdelningar. Om man ändrar i lagen så att tvångsåtgärder inte får användas mot barn så kan det bli problematiskt i dessa fall, menar Thérèse.

– Det borde helt förbjudas att tvångsvårda barn tillsammans med vuxna, så att Sverige följer Barnkonventionen. Men så länge det ändå händer så blir det i sådana fall en dubbel lagstiftning för personalen att hantera. En patient som är 18 år får bältesläggas, men de som är 17 eller yngre får inte det. Det kan vara svårt att hantera och givetvis finns det då en risk för att man ändå gör likadant med patienterna, oavsett ålder. Men det bästa vore förstås att man hittar ett sätt att hantera olika lagstiftning för olika åldersgrupper. Tvång ska alltid vara den absolut sista lösningen, särskilt när det gäller barn. För att möjliggöra det krävs stort engagemang och ökad transparens så att avsteg från lagstiftningen aldrig kan gömmas undan.

Sven Akselson

Läs mer:
”Att ta bort tvångsåtgärder helt tror jag är farligt för ungdomarna”
Allt om tvångsåtgärdsutredningen här