Sekretariatet

Trestadsstudien – forskning om barn och ungas psykiska ohälsa

Tisdagen den 22 november besökte vi Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro Universitet för att höra mer om deras pågående forskningsstudie kring barn och ungas psykiska hälsa, Trestadsstudien. Studien är utformad som ett 5-årigt longitudinellt forskningsprojekt där 2 årskurser i tre städer, Örebro, Köping och Karlskoga, följs över tid.
Syftet är att undersöka hur man på ett mer effektivt sätt kan motverka att ungdomar utvecklar psykiska problem och sociala anpassningssvårigheter.
Målet är ett kunskaps­underlag som kan användas för att mer effektivt rikta insatser som syftar till att förebygga utvecklandet av psykisk ohälsa (och främja psykisk hälsa) hos barn och unga.

Läs mer om studien här