Sek2 Akselson

Uppdrag till Polismyndigheten att utveckla fortbildning för bemötande av personer med en allvarlig psykisk störning

Sverige har fått flera frågor i FN-förhör om polisens arbete med bemötande av personer med allvarlig psykisk sjukdom. I februari 2016 presenterade Polismyndigheten en rapport om polisens användning av skjutvapen samt eventuella behov av åtgärder. En av rekommen­dationerna i rapporten var att Polismyndighetens HR-avdelning verkar för att öka polisers kunskap om allvarliga psykiska störningar och utvecklar polisers kompetens att bemöta människor med sådana störningar.

Förslag: Samordnaren föreslår att Polismyndigheten får i uppdrag att ta fram en fortbildning för att förbättra polisers bemötande av personer med en allvarlig psykisk störning. Fortbildningen ska på sikt kunna integreras i Polis­myndighetens ordinarie utbildnings­program. Förslaget innehåller också strategier för att skapa utveckla samarbete med landsting för att tydliggöra ansvarsområden vid exempelvis handräckningsärenden mm.