Sek2 Akselson

Uppdrag till Socialstyrelsen: Kompetensmål för psykologer

Under 2013 fick Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga kompetensmål för psyko­loger, i syfte att ta fram en standard för specialistutbildningar. Social­styrel­sen slog fast att uppdraget inte var möjligt att genomföra till följd av psykologrollens heterogena karaktär och föreslog istället ett förnyat uppdrag med kartläggning av psykologyrkets olika uppdrag och roller som sedan skulle kunna ligga till grund för kompetensmål.

 Förslag: Samordnaren föreslår att Socialstyrelsen får i uppdrag att kartlägga psykologyrkets olika uppdrag och roller. Kartläggningen ska långsiktigt kunna resultera i kompetensmål för psykologer i syfte att ta fram en standard för specialistutbildningar. Kartläggningen skulle även med fördel kompletteras med en liknande kartläggning för kuratorer inom hälso- och sjukvården har när­liggande uppgifter, då psykologer och kuratorer ibland har likartade uppdrag i samma organisation.