Mikaela Javinger

Välkommen!

Jag heter Mikaela Javinger och ska i den här bloggen skriva ett inlägg i veckan om ämnen som är relaterade till psykisk hälsa och ohälsa ur ett brukarperspektiv.

Jag företräder ingen organisation eller särskild diagnosgrupp här. Det jag skriver är reflektioner och åsikter som är mina egna, baserade på erfarenheter jag skaffat mig under de 30 år jag på olika sätt haft med psykiatri och socialtjänst att göra som patient, brukare, anhörig och vän.

Jag arbetar med frågor som berör psykisk ohälsa och hälsa och brukarinflytande på olika nivåer och föreläser, skriver, debatterar, bloggar, är aktiv på sociala medier, leder skrivarkurser och försöker hålla koll på vad som händer inom vård- och särskilt psykiatriområdet.
(Här https://turtagning.wordpress.com/2016/08/19/tre-ar-med-asa skriver jag mer om vad jag sysslar med till vardags)

Jag ser det som ett privilegium att få vara med i olika sammanhang där visioner och verklighet möts och ofta krockar. Jag läser anonyma nödrop på twitter och deltar på konferenser kring frågor som ibland kan kännas teoretiska och långt ifrån dem som lever med de problem som avhandlas, och ibland nära.

För mig är det en viktig källa till kunskap att ha personlig och aktuell inblick i psykiatrin inifrån och samtidigt höra hur man tänker i organisationer, hur man försöker hitta bra vägar framåt, hur man kommunicerar det utåt och hur komplext det kan vara.

Ibland är det tungt att vara patient, vän och närstående när jag ska föreläsa om bemötande i vården, att utveckla ett personcentrerat arbetssätt eller hur trygghetssystem kan fungera och fallera – för utvecklingen går så långsamt.
Samtidigt ger det mig mycket att vara en del i en förändringsprocess, från att känna sig utan röst, plats och makt att påverka, till att inte bara be om, utan kräva inflytande över de frågor vi faktiskt är experter på, med olika ingångar. Frågor som rör oss alla, vår vård och välfärd.

Jag har en förhoppning om att jag genom att lyssna på och dela med mig av mina egna erfarenheter, både professionella och personliga, kan bjuda in andra att också göra det. På så sätt kanske vi lite bättre kan förstå varandra.
Jag ser fram emot att dela mina tankar med er.

Kontaktuppgifter:
Twitter: @mikaelajavinger
Mail: mikaela.javinger@gmail.com
Min och Åsa Mobergs gemensamma blogg: www.turtagning.wordpress.com