Om samordnaren

I december 2015 beslutade regeringen om att tillsätta en nationell samordnare inom området psykisk hälsa. Till nationell samordnare utsågs Kerstin Evelius.

kerstin-evelius

Kerstin Evelius

Nationell samordnare

Kerstin Evelius har arbetat med frågor som berör psykisk ohälsa sedan 1996, bland annat som intressepolitiskt ansvarig på Schizofreniförbundet, utredningssekreterare i Nationell Psykiatrisamordning och har även varit utvecklingschef i privat sektor.

08-405 26 47
 kerstin.evelius@regeringskansliet.se

Sekretariatet

sven-akselson

Sven Akselson

Kommittésekreterare

 

08-405 93 91
sven.akselson@regeringskansliet.se

favicon-144

Andrea Larsson

Kommittésekreterare

 

08-405 19 85
andrea.larsson@regeringskansliet.se

favicon-144

Ewa Gustafsson

Kommittésekreterare/docent i offentlig rätt

 

08-405 18 39
ewa.gustafsson@regeringskansliet.se