Statistik

Här har vi sammanställt statistik över hur många barn (personer under 18 år) som tvångsvårdats i Sverige de senaste åren och hur många tvångsåtgärder som har använts. Siffrorna kommer från Socialstyrelsens statistikdatabas.

Det är alltså fler flickor än pojkar som tvångsvårdas och andelen flickor ökar. 2015 var andelen flickor som tvångsvårdas drygt 70%, 2013 och 2014 var andelen 63%.

 
I Socialstyrelsens statistikdatabas kan du själv ta ut siffror för olika delar i landet.

Här kan du själv ta ut siffror som rör tvångsvård.